Avrupa Tarih Öncesi Dönem Mimarlığı

tarih-oncesi-mimarlikMÖ 5 ile 3 binyıllar arası tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan Avrupa halklarının konularında gelişimleri “neolitik mimarlık” kavramını ortaya çıkarır. Ne var ki, bu mimari yaklaşım, dikkate değer bir sonuç çıkarmayacaktır. Bretagne’den Katalanya’ya, İskandinavya’dan, İngiltere’ye kadar dağılmış bu mimari yaklaşım Kuzeybatı Avrupanın büyük bölümüne yayılmıştır. Dolmenlere sık rastlanır. Bilmeyenler için dolmen, dik bir binadan, dirsekli bir merdivenle çıkılan mezar odaları olarak tanımlanabilir. Üstleri toprak veya taş tümülüslerle örtülüdür ve bu tümülüslerde işçilik özenli ve detaylıdır. Süslemeler kurutulmuş taş ile yapılmış, döşemeler ise basamaklı, geometrik ve dekorlu olarak tasarlanmıştır. Menhirler ayrı mekanlardadır, uzun taş sıraları veya Stonehenge gibi yuvarlak sıralı taşlardan oluşurlar. Bu taşların (megalit) çıkarılması, nakliye işlemi ve yerleştirilme işleri önemli teknik bilgi gerektirir.

Kelt mimarlığına gelecek olursak, Provence ve Langedoc civarındaki yaşayan Keltlerin tarih öncesi kalıntılarını incelemek gerekir. Kelt-Ligür köyü üzerinden değerlendirecek olursak, savunması doğal yollardan yapılabilen bir yapı tarzı görülür. Bu yapılaşma, genellikle bir oppidum sitinde kurulur. Etrafında iki büyük kule bulunan yapılar kurutulmuş taş ile hazırlanmıştır. Kuleler doğal olarak gözetleme için kullanılmıştır, ancak anıtsal kimliği de göz ardı edilemez. Martigues yapılarında ise konutlar taş temeller üzerine, ki ve samanla kaplanmış kerpiç duvarlardan meydana gelir. Aynı dönemdeki Roma mimarlığının gösterişi ve lüksü ile tezat içinde bir yapılaşma göze batar.

Sonuç olarak “ilkel mimarlık” örnekleri, doğa unsurları, arazi yapısı ve bulunan yerin iklimine göre kendiliğinden değişimler göstermiştir, fakat gayet sağlam yapılar halinde, bugün bile örneklerinden bazılarını ayakta tutmayı başarmıştır. İlkel dönemlere ait en önemli örneklerden biri olan Luberon yapıları, ne kadar daha yeni dönemleri işaret etse de, tipoloji kökeni gayet eskilere dayanır. Küçükbaş hayvancılık gereksinimlerine göre hazırlanmış olan binalar, çitlerle çevrilidir. Dik açı bulunmayan bu ilkel planlar, bilimsel bir yaklaşımın ele alınmadığını işaret etmektedir. Diğer yandan taş kullanılmış ilkel yapılardan Nevez kantonunda bulunanlar, granit duvarlı ve toprak harç ile duvar hizasında birbirine tutturulan küçük megalitlerle göze çarpar. Bu mimaride yaklaşım daha bilimsel olsa da, çok az örnekleri vardır, ve dönemin ender bulunan bina türlerindendir.

Leave Your Comment Here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.