Gelecekte iş imkanları ve işsiz kalma ihtimalleri üzerine…

En son Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminde gördüğümüz iş vaati, Trump isminin kazanmasında önemli rol oynadı. Zira gelişen teknoloji ile bir çok çalışan, işsizlik derdi ile karşı karşıya kalmış ve umut edeceği ihtimali seçmişti. Benzer durum, biz dahil neredeyse her ülkede hızla oluştukça, toplumun tüm katmanlarını ister istemez etkileyeceğini söylemek kolay bir tahmin olacaktır. Yine de gelecekte iş imkanları ne …

View Post

Google’da ilk sıra için yapmamanız gereken SEO teknikleri…

Her site sahibi, istediği anahtar kelimede “Google’da 1. sıra” hayali kuruyor, anlıyorum. Bir site açıp, oturduğunuz yerden para sayma hayali çok cazip, ama adı üstünde, “hayal”. Tabii SEO uzmanı olduğunu iddia eden bir çok kişi/kuruluş, bu hayallerin üstünden, olmayacak vaatlerle hem bu site sahiplerinin paralarını, hem de sitelerini mahvediyor. Her ay, en az 2-3 tane SEO konusunda onarılamayacak kadar zarar …

View Post

Siber savaşlar çağı ve biz…

Bugün okuduğumuz tarih kitaplarında “Roma İmparatorluğunun yükseliş ve çöküşü”, “Yüzyıl Savaşları”, “Dünya Savaşları” gibi kavramlar, bu dönemler yaşanırken söylenmedi. Ne zaman bu olayların, tüm insanlık tarihine etkileri ortaya çıkmaya başladı, o zaman kendilerine has isimler edindiler. Hitler, ilk savaş çağrılarını yaptığında “2. Dünya Savaşı”, Yahudileri toplama kamplarına nakletmeye başladığında da “soykırım” terimleri ya kullanılmıyor, ya da kullanılsa da “yok canım” …

View Post

İnşaat ve Mimarlıkta Kullanılan Temel Yapı Terimleri ve Anlamları

Aderans : Yapışma, bağlanma Absorbsiyon : Emme, absorbe etme Agrega : Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı malzemelerinin adı Aplikasyon : Projeye göre yapı temelini arazi üzerinde oturacağı alanı belirleme Asmolen : Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türü. Asmolen döşeme : Pişmiş toprak, cüruf ve çimento karışımından yapılmış, ses geçirmez, delikli briket türünden imal edilmiş …

View Post

Yeni başlayanlar için Photoshop kısayolları…

Photoshop dersi verdiğim öğrencilerime ilk derslerde genel komutların kısayollarını öğretmek için geçmişte derlediğim bir listeyi buradan paylaşayım istedim. İşinize yaraması dileğiyle. İkon Araç Tuş Kullanımı İkon Araç Tuş Kullanımı Elliptical Marquee M seçim Single Row Marquee – seçim Rectangular Marquee M seçim Single Column Marquee seçim Lasso L seçim Move V değiştirme Polygonal Lasso L seçim Magic Wand W seçim …

View Post

Geçmişten bugüne Haydarpaşa Garı

İstanbul’un ilk kapısı, şehirle ilk tanışma yeriydi bir zamanlar. Haydarpaşa Garı, ayrılıklar ve kavuşmalar ile perçinlenen anılarda, büyük vitraylı pencerelerinden sızan ışık, barok usulü süslenmiş büyük salon, tahta bavullar ile “Seni yeneceğim İstanbul” klişesi, bu şehir ile tanışmamış olanların bile bildiği bir yer haline geldi. Kardeşi Sirkeci İstasyonu batıdan gelen misafirleri İstanbul’un doğu havası ile tanıştırırken, Haydarpaşa Garı, doğudan gelen …

View Post

Mimar Hacı Alaaddin ve Türk Mimarlığına Etkileri

Türk mimarlık tarihinde tozlu raflarda kalmış sayfalarından birisi şüphesiz ki Konyalı Hacı Alaaddin için ayrılmışyır. Klasiklerden sonraki Türk mimarlığının tanınmışları arasından onun sanatına verilen değerin neredeyse yok denecek derecede olması ve yılların üstüne toz çekmesi ile adı kaybolmuştur. Dönemin Konya ve Bursa kökenli mimarlık okullarını takip eden üçüncü Türk mimar okulu direk olarak onun adını taşımaktadır. Bu okuldan da Sinan, …

View Post

Tarih Öncesi Mimarlık – Toprak Yapılar

Doğu, Uzakdoğu, Amerika ve Afrika gibi kıtalarda rastladığımız tarih öncesi toprak yapıların mimarisi, bölgenin getirdiği şartlara bağımlı olarak farklı yapılarda karşımıza çıkar. Bu farklı yapıların aslında dayandığı 2 temel bulunur. Bunlardan ilki Adobe tekniği, yani güneşte kurutulmuş toprak yapılar, diğeri ise pise veya Afrikada banco olarak adlandırılan ağaç kalıplar ile birlikte toprağın yığılıp, kurutularak katmanlar oluşturulması tekniğidir. Tarih öncesi toprak …

View Post

Avrupa Tarih Öncesi Dönem Mimarlığı

MÖ 5 ile 3 binyıllar arası tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan Avrupa halklarının konularında gelişimleri “neolitik mimarlık” kavramını ortaya çıkarır. Ne var ki, bu mimari yaklaşım, dikkate değer bir sonuç çıkarmayacaktır. Bretagne’den Katalanya’ya, İskandinavya’dan, İngiltere’ye kadar dağılmış bu mimari yaklaşım Kuzeybatı Avrupanın büyük bölümüne yayılmıştır. Dolmenlere sık rastlanır. Bilmeyenler için dolmen, dik bir binadan, dirsekli bir merdivenle çıkılan mezar …

View Post

Yakındoğu Tarih Öncesi Dönem Mimarlığı

Yakındoğu ve tarih öncesi dönem mimarisinde, bölgelerde gelişim başladıkça, köylüler yerleşik düzene geçtikleri dönemde tarımsal ve hayvansal teknikler, konut mimarisini de etkilemiştir. Özellikle Mısır ve Mezopotamya, yönetimlerin güçlenmesi ve devasa bir köle gücü ile önemli eserlerin ortaya çıkmasında etkendir. Dönemde kullanılan tekniklerin getirdiği çözümler genellikle hayvan derisinin kullanımı, bitkilerin örülmesi ile duvar ve çatı imalatı, sepetler aracılığı ile nakliye işlemleri …

View Post