Başarının Dinamiği : Bilgi

Bir işi ya da bir projeyi hedefleyerek beklentilere uygun olarak sonuçlandırmaya başarı denilebilir. Bir kişi tarafından başarı olarak görülebilen bir iş, başkaları tarafından başarısızlık şeklinde yorumlanabilir. Bu yönüyle başarı kişiden kişiye değişen subjektif yani göreceli bir kavramdır. Ancak benim üzerinde durmak istediğim başarı kavramı göreceli değildir. Yani toplumun büyük kesimi tarafından önemsenecek iş ve davranışları başarı sınıflamasına almak istiyorum. Çünkü …

View Post