Sık kullanılan AutoCAD komutları ve kısayolları…

autocad-komutlar-kisayollarAutoCAD öğrenmeye başlamış olan ve halen AutoCAD kullanan arkadaşlara kolaylık sağlaması amacıyla sık kullanılan AutoCAD komutları ve AutoCAD kısa yollarını sizlerle paylaşayım… Liste tabii ki tüm komutları içermiyor, bu tür bir kaynak için AutoCAD içerisinde bulunan yardım dosyaları var zira. Ancak temel pratik komut listesinde işinizi kolaylaştıracak genel komutları bulabileceksiniz.

KISA YAZILIŞI KOMUTUN ADI KOMUTUN TANIMI
3A : 3DARRAY : 3 boyutlu dizi halinde kopyalama
3DO : 3DORBIT : 3 boyut yörünge
3F : 3DFACE : 3 boyut yüzey oluşturma
3P : 3DPOLY : 3 boyut polyline oluşturma
A : ARC : Yay
AA : AREA : Alan hesaplama
AL : ALIGN : Hizalama
AP : APPLOAD : Uygulama yükleme
AR : ARRAY : Dizi halinde kopyalama
ATT : ATTDEF : Nitelik tanımlama
ATE : ATTEDIT : Tanımlı nitelik düzenleme
B : BLOCK : Blok oluşturma
BH : BHATCH : Bölge tarama
BO : BOUNDARY : Sınır düzenleme
BR : BREAK : Kırma
C : CIRCLE : Daire
CH : CHANGE PROPERTIES : Özellikleri değitirme
CHA : CHAMFER : Pah kırma
CHK : CHECKSTANDARS : Standartların kontrolü
COL : COLOR : Renk
CO : COPY : Kopyala
D : DIMSTYLE : Ölçülendirme stili
DAL : DIMALIGNED : Hizalı ölçülendirme
DAN : DIMANGULAR : Açısal ölçülendirme
DBA : DIMBASELINE : Paralel ölçülendirme
DBC : DBCONNECT : Veri bağlantıla
DCE : DIMCENTER : Merkez ölçülendirme
DCENTER : ADCENTER : Tasarlama merkez
DCO : DIMCONTINUE : Ölçülendirmeye devam
DDI : DIMDIAMETER : Çap ölçülendirme
DED : DIMEDIT : Ölçülendirme değişiklikleri
DI : DIST : Mesafe ölçme
DIV : DIVIDE : Obje bölme
DLI : DIMELINEAR : Lineer ölçülendirme
DO : DONUT : Halka çizme
DOR : DIMORDINATE : Ordinat ölçülendirme
DRA : DIMRADIUS : Yarıçap ölçülendirme
DS : DSETTINGS : Çizim ayarları
DST : DIMSTYLE : Ölçülendirme stilleri
DT : TEXT : Yazı
DV : DVIEW : Dinamik görünüm
E : ERASE : Silme
ED : DDEDIT : Yazı düzenleme
EL : ELLIPSE : Elips
EX : EXTEND : Uzat
EXIT : QUIT : Çıkış
EXP : EXPORT : Dışa aktar
EXT : EXTRUDE : Kalınlaştırma
F : FILLET : Köşe yuvarlama
H : BHATCH : Bölge tarama
H : HATCH : Tarama
HE : HATCHEDIT : Tarama değiştirme
HI : HIDE : Gizleme
I : INSERT : Ekleme
IMP : IMPORT : İçeri aktarma
IN : INTERSECT : Kesişim noktası
INF : INTERFERE : Kesit
L : LINE : Çizgi
LA : LAYER : Katman
LE : QLEADER : Kılavuz çizgisi ile ölçülendir
LEN : LENGTHEN : Uzunluk değiştir
LI : LIST : Listele
LINEWEIGHT : LWEIGHT : Çizgi kalınlığı
LS : LIST : Listele
LT : LINETYPE : Çizgi türü
LTS : LTSCALE : Çizgi türü ölçüsü
LW : LWEIGHT : Çizgi kalınlığı
M : MOVE : Taşı
MA : MATCHPROP : Özellik eşleştirme
ME : MEASURE : Obje ölçüleri
MI : MIRROR : Simetri alma
ML : MLINE : Çoklu çizgi
MO : MPROPERTIES : Kütle hesaplama
MS : MSPACE : Model alanı
MT : MTEXT : Yazı satırları oluşturma
MV : MVIEW : Çoklu görünüm
O : OFFSET : Ofset kopyalama
OP : OPTIONS : Seçenekler
ORBIT : 3DORBIT : 3 boyut yörünge
OS : OSNAP : Nokta yakalama
P : PAN : Kaydırma
PE : PEDIT : Birleşik çizgi düzenleme
PL : PLINE : Birleşik çizgi çizme
PO : POINT : Nokta
POL : POLYGON : Poligon
PR : PROPERTIES : Özellikleri
PRE : PREVIEW : Taslak görünüm
PRINT : PLOT : Yazdır
PS : PSPACE : Kağıt alanı
PU : PURGE : Temizle
R : REDRAW : Tekrar çizme
RA : REDRAWALL : Tamamını tekrar çiz
RE : REGEN : Yeniden oluştur
REA : REGENALL : Tamamını yeniden oluştur
REC : RECTANG : Dikdörtgen
REG : REGION : Bölge oluştur
REN : RENAME : Yeniden adlandır
REV : REVOLVE : Katı modelleme oluşturma
RO : ROTATE : Döndürme
RPR : RPRPEF : Kaplama seçenekleri
RR : RENDER : Render
S : STRETCH : Uzat
SC : SCALE : Ölçek
SCR : SCRIPT : Script
SE : DSETTINGS : Çizim düzen ve ayarları
SEC : SECTION : Profil kesit alma
SET : SETVAR : Sistem değişkenleri düzenleme
SHA : SHADEMODE : Gölgeleme
SL : SLICE : Kesit
SN : SNAP : Bir araya getirme
SO : SOLID : Katı modelleme
SPL : SPLINE : Birleşik çizgi
SPE : SPLINEDIT : Birleşik çizgi düzenle
ST : STYLE : Yazı tarzı
SU : SUPTARCT : Çıkartma
T : MTEXT : Yazı
TI : TILEMODE : Döşeme
TO : TOOLBAR : Araç çubuğu
TOL : TOLARANCE : Tolerans ayarı
TOR : TORUS : Halka
TP : TOOLPALETTES : Araç çubuğu
TR : TRIM : Kırp
UC : UCSMAN : UCS ayarları
UN : UNITS : Birimler
UNI : UNION : Birleştir
V : VIEW : Görünüm
VP : DDVPOINT : Dinamik görünüm doğrultusu
W : WBLOCK : Blok
WE : WEDGE : Takoz
X : EXPLODE : Patlatma
XL : XLINE : Konstrüksiyon çizgisi
Z : ZOOM : Büyütme / küçültme
DDA : DIMDISASSOCIATE : Ölçülendirme değiştirme

 

Leave Your Comment Here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.